Zmluva

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
11.11.2019 2/11/2019 Envio, s.r.o. Prešov0d809_ZoD-Prislop-ZaD-c.1-UPN-O-2.pdf
19.09.20192019/01ŠOP SR, Banská Bystricaf889f_Kupna-zmluva-SOP-SR.pdf
19.09.20191/2019ŠOP SR, Banská Bystrica97797_Dohoda-o-financovani-..-SOP-SR.pdf
13.09.201901/MF/2019Vladimír Lakata, Snina26e7d_Zmluva-o-dielo-c.-01-MF-2019.pdf 26e7d_Rozpocet-k-zmluve-o-dielo.pdf
23.08.2019 09/2019/REREKOS, s.r.o. Snina8e4d1_ZoD-09RE2019-Prislop.pdf 8e4d1_Rozpocet-stavby.pdf
11.06.201919/020 Ing. Janka Herpáková, Humenné44335_ZMLUVA-O-AUDITE-2018.pdf
16.05.2019 Slovak Telekom a.s.b5817_Dodatok-k-zmluve-str.1-.pdf b5817_Dodatok-k-zmluve-str.2--2.pdf
26.02.2019Slovak Telekom a.s.21558_Dodatok-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-str.1-.pdf 21558_Dodatok-k-zmluve-str.2--1.pdf
26.02.2019Slovak Telekom a.s.60415_Dodatok-z-zmluve-o-poskytovani-verejnych-sluzieb-balik-sluzieb-str.1-.pdf 60415_Dodatok-k-zmluve-str.2-.pdf 60415_Dodatok-k-zmluve-str.3-.pdf
31.12.20185190045485 Komunálna poisťovňa, a.s.ea2a7_Zmluva-o-urazovom-poisteni-UoZ-pre-rok-2019-Obec-Prislop-.pdf
27.07.2018 KRHZ-PO-2018/452-158MV SR, Bratislava77bc7_Zmluva-o-vypozicke-c.-KRHZ-PO-2018-452-158.pdf
23.07.2018SEWA, a.s. Bratislava6a392_Prislop-zmluva.pdf
12.06.2018 18/018 Ing. Janka Herpáková, Humenné498a0_ZMLUVA-O-AUDITE.pdf
18.05.2018PP PROTECT s.r.o., Michalovceba68e_31.-zmluva-o-dielo-Prislop-1.pdf
30.04.2018 148561Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislavaa2207_Zmluva-c.-148561.pdf
01.02.2018Nemocnica Snina, s.r.o.35308_darovacia-zmluva-obec-Prislop.pdf
09.01.2018 5190039143Komunálna poisťovňa, a.s.c5424_Zmluva-o-urazovom-poisteni-UoZ-na-rok-2018-str.-c.-1-.pdf c5424_Zmluva-o-urazovom-poisteni-UoZ-na-rok-2018-str.-c.-2-.pdf
02.01.2018NATUR-PACK, a.s. Bratislava60f8d_Zmluva-o-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z-.pdf
30.12.20175190032662 Komunálna poisťovňa, a. s., Bratislavaca245_Zmluva-o-urazovom-poisteni-c.-5190032662.pdf
19.12.2017SOMUD, Zboja27ab_zmluva-o-zriadeni-vecneho-bremena-prislop.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac