Zmluva

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
26.04.201676560DPO SR, Bratislava4b393_zmluva_c._76560_str.1.pdf 4b393_zmluva_c._76560_str.2.pdf 4b393_zmluva_c._76560_str.3.pdf 4b393_zmluva_c._76560_str.4.pdf
30.03.20161611588 SLOVGRAM, Bratislavaa7e9e_zmluva_c._1611588_str.1 (1).pdf a7e9e_zmluva_c._1611588_str.2 (1).pdf
30.03.20161611588SLOVGRAM, Bratislavae7a92_zmluva_c._1611588_str.1.pdf e7a92_zmluva_c._1611588_str.2.pdf
24.03.2016VMl0903201516AENVI - PAK, a.s. Bratislava8b499_zmluva_o_uzavreti_buducej_zmluvy_str.1.pdf 8b499_zmluva_o_uzavreti_buducej_zmluvy_str.2.pdf
22.03.2016Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina, Zbo28c14_Zmluva-o-buducej-zmluve-o-zriadeni-vecneho-bremena-Prislop-.pdf
23.02.2016Slovanet, a.s. Bratislava36568_zmluva_o_dielo_str._1.pdf 36568_zmluva_o_dielo_str._2.pdf 36568_zmluva_o_dielo_str._3.pdf 36568_zmluva_o_dielo_str._4.pdf 36568_zmluva_o_dielo_str._5.pdf 36568_zmluva_o_dielo_str._6.pdf
01.02.2016 1Obec Uliče1026_ZMLUVA-o-vyvoze-odpadu-obce.pdf
05.01.20162/2016H+EKO, spol. s r.o., Košice7db14_zmluva_c._2-2016_str.1.pdf 7db14_zmluva_c._2-2016_str.2.pdf 7db14_zmluva_c._2-2016_str.3.pdf 7db14_zmluva_c._2-2016_str.4.pdf 7db14_priloha_c._1_k_zmluve.pdf 7db14_priloha_c._2_k_zmluve.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac