Zmluva

Webové sídlo obce Príslop www.prislop.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
30.11.20177.4-MKT2/2017Ing. Milan Rosoľanka - MIRAL, Snina40ec3_P-Zmluva-MKT2.pdf
30.11.2017 7.4-MKT/2017MK TRAKTOR s.r.o., Michalovce780dd_P-Zmluva-MKT1.pdf
27.06.2017 147465 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislavae7d8e_Zmluva-c.-147465-str.1--1.pdf e7d8e_Dodatok-k-Zmluve-o-baliku-str.2--1.pdf e7d8e_Zmluva-c.-147465-str.3--1.pdf e7d8e_Zmluva-c.-147465-str.4-.pdf
20.06.2017Slovak Telekom, a.s.4f117_Dodatok-k-Zmluve-o-baliku-str.1--1.pdf 4f117_Dodatok-k-Zmluve-o-baliku-str.2--1.pdf
01.06.2017 17/021Ing. Janka Herpáková - audítor, Humenné0b251_ZMLUVA-O-AUDITE-.pdf
26.05.2017VMI0903201516Af5ff6_Priloha-c.-1-k-Zmluve-str.1-.pdf f5ff6_Priloha-c.-1-k-Zmluve-str.2-.pdf f5ff6_Priloha-c.-1-k-Zmluve-str.3-.pdf
31.01.20171Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.c6949_Dodatok-c.1-k-zmluve-c.-19-KO-2016.pdf
26.01.2017Štefan Labanc ml.1a6e5_Kupna-zmluva.pdf
07.10.2016ZLP-2016-0896-miniDCOM+DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slov3c948_Zmluva-o-pripojeni-k-IS-DCOM-str.1-.pdf 3c948_Zmluva-o-pripojeni-k-IS-DCOM-str.2-.pdf 3c948_Zmluva-o-pripojeni-k-IS-DCOM-str.3-.pdf 3c948_Zmluva-o-pripojeni-k-IS-DCOM-str.4-.pdf 3c948_Zmluva-o-pripojeni-k-IS-DCOM-str.5-.pdf 3c948_Zmluva-o-pripojeni-k-IS-DCOM-str.6-.pdf
22.09.20162029051233Slovak Telekom a.s.260c8_Dodatok-k-zmluve-o-poskytovani-verejnych-sluzieb-str.1--1.pdf 260c8_Dodatok-k-zmluve-o-poskytovani-verejnych-sluzieb-str.2--1.pdf
23.08.2016132/2016H+EKO, s.r.o., Košicee00c3_Zmluva-po-zmene-H-EKO-el.odpad-.pdf
02.08.201616/011Ing. Janka Herpáková, Humenné6c6a9_ZMLUVA-O-AUDITE-PRISLOP.pdf
19.07.2016 105/POD-ZD2-64/16 Slovenská agentúra ŽPebefb_1469522936.pdf
10.06.2016 19/KO/2016Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.09386_1465754141.pdf 09386_1465754149.pdf 09386_1465754166.pdf
10.06.2016 1 Obec Ulič5af38_1465754014.jpg
09.06.201613/16 PRIM-EKO, s.r.o.d9bc2_1465753569.pdf
24.05.201601/PR/2016 Juraj Savkuľak, Stakčínf6bc4_p_zmluva_na_podpis.pdf f6bc4_rozpocet_dodavatela_-_pod_2016_prislop.pdf
19.05.2016 Dôvera ZP, a.s.6742f_1465469521.pdf 6742f_1465469538.pdf 6742f_1465469553.pdf 6742f_1465469571.pdf 6742f_1465469588.pdf 6742f_1465469634.pdf
16.05.2016 VMl0903201516A ENVI - PAK, a.s. Bratislava263d4_zmluva_vml0903201516a_str.1.pdf 263d4_zmluva_vml0903201516a_str.2.pdf
04.05.2016VÚB, a.s. Snina6ee14_zmluva_o_bu_-_flexibiznis_str.1.pdf 6ee14_zmluva_o_bu_-_flexibiznis_str.2.pdf 6ee14_zmluva_o_bu_-_flexibiznis_str.3.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac