Iné
DátumNázovPartnerIČOPrílohaInfo
28.09.2016Správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce Príslop za rok 201534570918cf0f3_Sprava-auditora-individualna-2015-Prislop.pdf
27.09.2016Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 zo dňa 25.09.2016 003234388faf2_Priloha-rozpoctova-poziadavka-02-2016-obec-Prislop-.pdf8faf2_Rozpoctove-opatrenie-c.-2-2016-str.1-.pdf8faf2_Rozpoctove-opatrenie-c.-2-2016-str.2-.pdf
27.09.2016Zápisnica OZ Príslop zo dňa 25.09.2016003234384d42c_Zapisnica-OZ-Prislop-zo-dna-25.09.2016.pdf
27.09.2016Zápisnica OZ Príslop zo dňa 25.09.20160032343803e0b_Zapisnica-OZ-Prislop-25.09.2016-.pdf
27.06.2016Zápisnica OZ Príslop zo dňa 26.06.2016 0032343855f9c_1467306393.pdf55f9c_
27.06.2016Záverečný účet Obce Príslop a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 00323438b6110_1467144668.pdf
27.06.2016Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 zo dňa 26.06.20160032343803ab0_1467267320.pdf03ab0_1467267367.pdf03ab0_1467267381.pdf03ab0_1467267393.pdf03ab0_1467267415.pdf03ab0_1467267488.pdf
27.06.2016Uznesenia OZ Príslop zo dňa 26.06.20160032343873d0b_1467306492.pdf
10.06.2016Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce 003234385fbf4_1465753259.pdf5fbf4_1465753259.pdf
19.05.2016PHSR obce Príslop na roky 2016-2025 - Oznámenie o strategickom dokumente 003234385a239_phsr_obce_prislop.pdf
31.03.2016Návrh Záverečného účtu Obce Príslop a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 003234385f731_navrh_zaverecneho_uctu_obce_prislop_za_rok_2015.pdf
22.03.2016Zápisnica OZ Príslop zo dňa 20.03.2016 0032343873687_zapisnica_oz_prislop__20.03.2016_.pdf
14.12.2015Zápisnica OZ Príslop zo dňa 13.12.2015003234385d59f_zapisnica_oz_prislop__13.12.2015_.pdf
14.12.2015Uznesenia OZ Príslop zo dňa 13.12.20150032343824de8_uznesenia_oz_prislop__13.12.2015_.pdf
13.12.2015Rozpočet obce Príslop na roky 2016-20180032343855683_prijmy_str.1.pdf55683_prijmy_str.2.pdf55683_vydavky_str.1.pdf55683_vydavky_str.1.pdf55683_vydavky_str.3.pdf55683_vydavky_str.4.pdf55683_vydavky_str.5.pdf
13.12.2015Návrh na zmenu rozpočtu a rozpočtové opatrenie 0032343870a04_navrh_na_zmenu_rozpoctu_ro_c._3-2015.pdf70a04_rozpoctove_opatrenie_c._3-2015_str_1.pdf70a04_rozpoctove_opatrenie_c._3-2015_str.2.pdf
13.12.2015VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady0032343831290_vzn_miestnycho_daniach_a_poplatkoch_od_r._2016_v_obci_prislop_0.pdf
13.12.2015VZN č. 3/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Príslop od r. 201600323438175e8_vzn_o_vylepovani_volebnych_plagatov_od_r._2016_v_obci_prislop_0.pdf
24.08.2015Uznesenia OZ Príslop zo dňa 23.08.2015 0032343821344_uznesenia_oz_prislop__23.08.2015__0.pdf
23.08.2015Zápisnica OZ Príslop zo dňa 23.08.2015 003234383b8bc_zapisnica_oz_prislop__23.08.2015__0.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac