Iné
DátumNázovPartnerIČOPrílohaInfo
14.08.2018Miestna volebná komisia - vymenovanie zapisovateľa (voľby 2018)00323438509c0_MVK-vymenovanie-zapisovatela-volby-2018-.pdf
02.08.2018Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 11.08.2018 00323438517cf_Oznam-pre-verejnost-03-18--2.pdf
25.07.2018Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Príslop o pravidlách času predaja v obchode a času prevádz 0032343850a68_VZN-c.-3-2018-pravidla-casu-predaja-v-obchode-Prislop-.pdf
25.07.2018Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Príslop, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čisto 003234383c1bd_VZN-c.2-cistota-obce-a-ochrana-verejnej-zelene-Prislop--1.pdf
25.07.2018Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Príslop o organizovaní miestneho referenda0032343878468_VZN-O-MIESTNOM-REFERENDE-1-2018-Prislop-.pdf
12.07.2018Voľby do orgánov samosprávy obcí (dňa 10.11.2018) - Informácia pre voličov0032343856589_WOSO18-I1skA4.pdf
26.06.2018Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 zo dňa 24.06.2018 0032343855392_Priloha-rozpoctova-poziadavka-02-2018-obec-Prislop-.pdf55392_Rozpoctove-opatrenie-c.-2-2018-zo-dna-24.06.2018.pdf
26.06.2018Komunitný plán sociálnych služieb obce Príslop na obdobie rokov 2018-20280032343841ddc_1.-strana-KPSS-Prislop-1 (1).pdf41ddc_KPSS-Prislop-2 (1).pdf
26.06.2018Zápisnica OZ Príslop zo dňa 24.06.2018003234385a7be_Zapisnica-OZ-Prislop-24.06.2018-.pdf
26.06.2018Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2017 Obce Príslop 34570918199fc_SPRAVA-AUDITORA.pdf
26.06.2018Výročná správa Obce Príslop za rok 20170032343879594_Vyrocna-sprava-obce-Prislop-rok-2017-1.pdf
26.06.2018Záverečný účet Obce Príslop za rok 2017003234380a125_Zaverecny-ucet-obce-Prislop-za-rok-2017.pdf
26.06.2018Komunitný plán sociálnych služieb obce Príslop na obdobie rokov 2018-2028 0032343855dca_1.-strana-KPSS-Prislop-1.pdf55dca_KPSS-Prislop-2.pdf
14.06.2018Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 24.06.2018 00323438d3f7b_Oznam-pre-verejnost-02-18-.pdf
06.06.2018Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Príslop na obdobie rokov 2018-2028 00323438c17ea_1.strana-KPSS-Prislop.pdfc17ea_KP-Prislop-final.pdf
31.05.2018Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 2. polrok 2018 00323438ffac5_Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-v-obci-prislop-na-2.polrok-2018.pdf
27.03.2018Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 zo dňa 24.03.2018 00323438aca02_Priloha-rozpoctova-poziadavka-01-2018-obec-Prislop-.pdfaca02_Rozpoctove-opatrenie-c.-1-2018-zo-dna-24.03.2018-str.1-.pdfaca02_Rozpoctove-opatrenie-c.-1-2018-zo-dna-24.03.2018-str.2-.pdf
27.03.2018Uznesenia OZ Príslop zo dňa 24.03.2018 003234381c511_Uznesenia-OZ-24.03.2018-.pdf
27.03.2018Zápisnica OZ Príslop zo dňa 24.03.2018 00323438138d2_Zapisnica-OZ-Prislop-24.03.2018-.pdf
16.03.2018Návrh Záverečného účtu obce Príslop za rok 2017 003234384e4e1_Navrh-Zaverecneho-uctu-obce-za-rok-2017-Prislop-.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac