Iné
DátumNázovPartnerIČOPrílohaInfo
10.12.2019Schválený rozpočet obce Príslop na roky 2020-2022 00323438ffd47_Rozpocet-Obec-Prislop-na-roky-2020-2022-po-schvaleni-.pdf
28.11.2019Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 08.12.201900323438bfd26_Oznam-pre-verejnost-05-19--1.pdf
21.11.2019Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 1. polrok 2020 00323438c1af1_Navrh-Planu-kontrolnej-cinnosti-v-obci-Prislop-na-1.-polrok-2020.pdf
21.11.2019Systém náležitej starostlivosti - informácia pre obhospodarovateľov lesa 00151866330e5_Object20191120121826450-0.pdf
21.11.2019Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s úči 00323438d75e6_VZN-obce-Prislop-c.-1-2019-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-odpad-s-ucinnostou-od-01.01.2020-navrh.pdf
21.11.2019Návrh Rozpočtu obce Príslop na roky 2020 - 2022 (na pripomienkovanie) 003234380c387_Navrh-rozpoctu-Obce-Prislop-na-roky-2020-2022-2.pdf
15.11.2019Návrh Rozpočtu obce Príslop na roky 2019-2021 (na pripomienkovanie)00323438c293a_Navrh-Rozpoctu-obce-Prislop-na-roky-2019-2021-1.pdf
01.10.2019Zápisnica z riadneho OZ Príslop zo dňa 29.09.201900323438ff008_Zapisnica-OZ-Prislop-29.09.2019--2.pdf
01.10.2019Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 zo dňa 29.09.2019 00323438409ef_Priloha-rozpoctova-poziadavka-02-2019 (1).pdf
01.10.2019Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 zo dňa 29.09.2019003234385be5f_Priloha-rozpoctova-poziadavka-02-2019.pdf5be5f_Rozpoctove-opatrenie-c.-3-2019-zo-dna-29.09.2019-1.pdf
19.09.2019Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 29.09.2019 003234386a958_Oznam-pre-verejnost-04-19-.pdf
20.08.2019Oznam o prerušení distribúcie elektriny v obci Príslop dňa 10.09.2019 v čase od 08,10 hod. do 13,30 36599361c69b0_eVSD-Planovane-prerusenie-distribucie-elektriny.pdfc69b0_eVSD-Planovane-prerusenie-distribucie-elektriny-1-.pdf
25.07.2019Výročná správa obce Príslop za rok 2018 00323438f3c24_Vyrocna-sprava-obce-Prislop-za-rok-2018.pdf
25.07.2019Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy obce Príslop za rok 2018345709189605a_SPRAVA-AUDITORA-1.pdf
11.06.2019Záverečný účet obce Príslop za rok 2018 00323438fa38c_Zaverecny-ucet-obce-Prislop-za-rok-2018.pdf
06.06.2019Uznesenia z riadneho OZ Príslop zo dňa 02.06.2019 0032343876821_Uznesenia-zo-dna-02.06.2019.pdf
06.06.2019Zápisnica a Uznesenia z riadneho OZ Príslop zo dňa 02.06.201900323438454dd_Uznesenia-zo-dna-02.06.2019-1.pdf454dd_Zapisnica-OZ-Prislop-02.06.2019--1.pdf
06.06.2019Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 zo dňa 02.06.2019 0032343824524_Rozpoctove-opatrenie-c.-2-2019-zo-dna-02.06.2019.pdf
28.05.2019Oznam pre verejnosť - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 02.06.201900323438fdf43_Oznam-pre-verejnost-03-19-.pdf
07.05.2019Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 2. polrok 2019 003234389595e_Navrh-Planu-kontrolnej-cinnosti-v-obci-Prislop-na-2.-polrok-2019.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac