Iné
DátumNázovPartnerIČOPrílohaInfo
02.07.2020Záverečný účet obce Príslop za rok 2019 003234388b44b_Zaverecny-ucet-obce-Prislop-za-rok-2019.pdf8b44b_Priloha-c.-1-k-Zaverecnemu-uctu-obce-Prislop-za-rok-2019-vybrane-vydavky-k-31.12.2019.pdf
02.07.2020Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 zo dňa 30.06.2020 00323438b95c1_Priloha-rozpoctova-poziadavka-02-2020.pdfb95c1_Rozpoctove-opatrenie-c.-2-2020.pdf
02.07.2020Uznesenia z riadneho OZ Príslop zo dňa 30.06.2020 003234385d80e_Uznesenia-zo-dna-30.06.2020.pdf
25.06.2020Oznam - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 30.06.2020003234388b243_Oznam-pre-verejnost-02-20-.pdf
23.06.2020Informácia o oznámení 00323438de04b_Informacia-o-oznameni-Plan-rozvoja-VV-a-VK-pre-uzemie-PK-2021-2027.pdf
09.06.2020Návrh VZN č. 1/2020 o vyhlásení záväznej časti ZaD č. 1 ÚPO Príslop 00323438e5bd1_Navrh-VZN-c.-1-2020.pdfe5bd1_ZaD-c.1-UPN-PRISLOP-N-ZC.pdf
01.06.2020Návrh Plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 2. polrok 2020 0032343815926_Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-v-obci-Prislop-na-2.-polrok-2020.pdf
28.04.2020Zápisnica z riadneho OZ Príslop zo dňa 26.04.2020 00323438ee65f_Zapisnica-OZ-Prislop-26.04.2020- (1).pdf
28.04.2020Zápisnica z riadneho OZ Príslop zo dňa 26.04.20200032343879a2a_Zapisnica-OZ-Prislop-26.04.2020-.pdf
28.04.2020Uznesenia z riadneho OZ Príslop zo dňa 26.04.20200032343874e9d_Uznesenia-zo-dna-26.04.2020-1.pdf
28.04.2020Oznámenie o príjmových a majetkových pomeroch starostu obce za rok 2019 0032343829570_Oznamenie-funkcii-zamestnani-cinnosti-a-majetkvych-pomerov-verejneho-funkcionara-za-rok-2019-c.1.pdf
22.04.2020Oznam - riadne zasadnutie OZ obce Príslop dňa 26.04.2020 003234382a564_Oznam-o-zasadnuti-OZ-01-20--1.pdf
31.03.2020Návrh Záverečného účtu obce Príslop za rok 2019 0032343883d47_Navrh-Zaverecneho-uctu-obce-Prislop-za-rok-2019-.pdf83d47_Vybrane-vydavky-k-31.12.2019-Priloha-c.-1-k-Zaverecnemu-uctu-obce-Prislop-.pdf
16.03.2020Nariadenie mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov od 16.03.2020 do 27.03.2020 37870475409e7_Nariadenie-mimoriadnej-zmeny-cestovnych-poriadkov-od-16.03.2020-do-27.03.2020.pdf
11.02.2020Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 00323438da43a_Zverejnenie-udajov-o-urovni-vytriedenia-za-predchadzajuci-kalendarny-rok-2019.pdfda43a_Vypocet-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2019-Prislop-.pdf
30.01.2020Skutočné plnenie rozpočtu obce Príslop za roky 2018-2019 00323438ef8d5_Skutocne-plnenie-rozpoctu-obce-Prislop-za-roky-2018-2019.pdf
10.12.2019Uznesenia z riadneho OZ Príslop zo dňa 08.12.2019 0032343821085_Uznesenia-zo-dna-08.12.2019-4.pdf
10.12.2019Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 zo dňa 08.12.2019 00323438354eb_Priloha-rozpoctova-poziadavka-03-2019-obec-Prislop-.pdf354eb_Rozpoctove-opatrenie-c.-4-2019-zo-dna-08.12.2019-1.pdf
10.12.2019VZN obce Príslop č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatkoch za odpad s účinnosťou od 01.01.2020 (po003234388f80a_VZN-obce-Prislop-c.-1-2019-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-odpad-s-ucinnostou-od-01.01.2020-po-schvaleni.pdf
10.12.2019Zápisnica z riadneho OZ Príslop zo dňa 08.12.201900323438837b7_Zapisnica-OZ-Prislop-08.12.2019--3.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac