Územný plán obce
DátumNázovSúbor
9.6.2020Návrh VZN č. 1/2020 o vyhlásení záväznej časti ZaD č. 1 ÚPO Príslop058a0_Navrh-VZN-c.-1-2020-1.pdf058a0_ZaD-c.1-UPN-PRISLOP-N-ZC-1.pdf
7.7.2020Zmeny a doplnky č. 1 ÚPO Príslop - po schválení426ea_ZaD-c.1-UPN-PRISLOP-CISTOPIS-2.pdf426ea_UPN-O-PRISLOP-V2.pdf426ea_UPN-O-PRISLOP-VPS.pdf426ea_UPN-O-PRISLOP-ZC.pdf426ea_UPNO-PRISLOP-V3.pdf426ea_UPNO-PRISLOP-V4.pdf426ea_UPNO-PRISLOP-V5.pdf426ea_ZaD-1-PRISLOP-VC1.pdf426ea_ZaD-1-PRISLOP-VC2.pdf426ea_ZaD-1-PRISLOP-VC3.pdf426ea_ZaD-1-PRISLOP-VC4.pdf426ea_ZaD-1-PRISLOP-VC5.pdf426ea_ZaD-1-PRISLOP-VPS.pdf426ea_ZaD-1-PRISLOP-ZC.pdf
7.7.2020VZN č. 1/2020 o vyhlásení záväznej časti ZaD č. 1 ÚPO Príslop a Záväzná časť ZaD č. 1 ÚPO Príslopee065_VZN-c.-1-2020-1.pdfee065_ZaD-c.1-UPN-PRISLOP-CISTOPIS-1.pdf
6.4.2020Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní6f0d6_Rozhodnutie-OU-odbor-ZP-Snina.pdf
27.2.2020Informácia o oznámení "Zmeny a doplnky č. 1 ÚPO Príslop"31a2d_Informacia-o-oznameni-Zmeny-a-doplnky-c.-1-UPO-Prislop.pdf
13.2.2020Zmeny a doplnky č. 1 ÚPO Príslop - Návrhcde6a_ZaD-c.1-UPN-PRISLOP-NAVRH.pdfcde6a_ZaD-1-PRISLOP-V1.pdfcde6a_ZaD-1-PRISLOP-V3.pdfcde6a_ZaD-1-PRISLOP-V4.pdfcde6a_ZaD-1-PRISLOP-V5.pdfcde6a_ZaD-1-PRISLOP-V5.pdf
13.2.2020 Oznámenie o strategickom dokumentecce9c_O-o-SD-PRISLOP-ZaD-1-UPNO.pdf
13.2.2020Oznámenie o prerokovaní ÚPO Príslop pre verejnosť7e50a_Oznamenie-o-prerokovani-UPO-Prislop-verejnost-.pdf
Územný plán obce - Príslop13037_PRISLOP-3c.pdf13037_PRISLOP-4C.pdf13037_PRISLOP-5C.pdf13037_PRISLOP-ZC.pdf13037_UPN-PRISLOP-C-N.pdf13037_ZC-PRISLOP-N.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac